Zasady budowania portfela inwestycyjnego

Portfel inwestycyjny to zbiór wszystkich aktywów inwestora, zarówno tych realnych, jak i finansowych, które są formą lokowania majątku. W portfelu inwestycyjnym mogą znajdować się różne walory: akcje spółek, fundusze emerytalne, waluty czy nieruchomości. Dowiedz się, jak skutecznie budować portfel inwestycyjny.

Na wstępie warto dowiedzieć się, co może wchodzić w skład portfela inwestycyjnego. Zgodnie z prawem, mogą być to zbiory finansowe oraz zbiory realne. Do zbiorów finansowych zazwyczaj zalicza się: waluty, fundusze emerytalne, lokaty, akcje spółek, fundusze inwestycyjne czy od niedawna także kryptowaluty. Z kolei w skład zbiorów realnych zaliczamy np. nieruchomości. Portfel inwestycyjny bardzo często nazywany jest także portfolio.

Zanim zaczniesz budować portfel inwestycyjny

Pamiętaj, że portfel inwestycyjny oraz jego wszystkie poszczególne składniki, powinny podlegać analizie statycznej, która ma służyć np. ocenie ryzyka czy oczekiwanej stopie zwrotu. Budując portfel inwestycyjny, trzeba uprzednio bardzo szczegółowo określić, jakie cele chcemy osiągnąć. Być może nie chcemy być ryzykownym inwestorem, a cały nasz portfel inwestycyjny ma stanowić jedynie alternatywę dla rachunku oszczędnościowego, czy standardowej lokaty. Na tym etapie należy także podjąć decyzję o całej strategii, której powinno się trzymać w przyszłości.

Ustal cel inwestycyjny

Pierwsza zasada racjonalnego budowania portfela inwestycyjnego to głęboka analiza tego, co ma dać utworzenie danego portfela. Ustalając cele inwestycyjne dla danego portfolio, powinno się możliwie jak najdokładniej ustalić każdy z celów. Im bardziej szczegółowe są dążenia, tym łatwiejsza w przyszłości będzie praca związana z portfelem inwestycyjnym. W szczegółowo zaplanowanych celach można w łatwy sposób wyłapywać poszczególne błędy, a także przybliżać się do inwestycyjnego sukcesu.

Ustalając cele portfela inwestycyjnego, zastanów się, w jakim sektorze lub sektorach chciałbyś inwestować, jaką będziesz miał tolerancję na ryzyko, jaką wartość aktywów masz już w posiadaniu, a także ile pieniędzy będziesz potrzebował w przyszłości. Posiadanie możliwie jak najbardziej szczegółowych informacji w opisanych zakresach pozwoli na określenie optymalnej alokacji aktywów i znacznie pomoże w objęciu strategii inwestycyjnej.

Alokacja aktywów

Drugą podstawową zasadą związaną z budowaniem portfela inwestycyjnego jest alokacja aktywów, czyli podział na poszczególne instrumenty finansowe na funduszu aktywów. Alokacja to prawdopodobnie najistotniejszy element procesu budowania portfela inwestycyjnego.

Najczęstszymi klasami aktywów są: obligacje (w większości przypadków wykorzystuje się je w celu obniżenie ryzyka portfela, ponieważ mogą pozwolić osiągnąć stabilne dochody), inwestycje alternatywne (umożliwiają osiągnięcie satysfakcjonujących stóp zwrotu), akcje (są bardzo często wykorzystywane w celu zabezpieczenia się przed inflacją i mogą dawać satysfakcjonującą stopę zwrotu), a także inwestycje pochodne (charakteryzują się wysoką stopą zwrotu oraz wysokim ryzykiem).

Wybór aktywów do portfela inwestycyjnego

Wybór aktywów to również bardzo ważny element procesu inwestycyjnego. Dzięki niemu można w prosty sposób zdywersyfikować portfel inwestycyjny w celu optymalizacji możliwego zysku, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka straty. Dywersyfikacja, czyli rozdrobnienie portfela pomiędzy różne aktywa pozwala skutecznie minimalizować ryzyko inwestycyjne.

Monitorowanie portfela inwestycyjnego

Ostatnią zasadą budowania portfela inwestycyjnego jest jego stałe monitorowanie oraz dokonywanie w nim zmian. W tym miejscu wielu początkujących inwestorów popełnia sporo błędów, które później zaważają o ich porażce. Niedoświadczeni inwestorzy po zakupie akcji zostawiają portfele inwestycyjne same sobie. Warto pamiętać, że rynki żyją cały czas, a w dobie globalizacji i społeczeństwa informacyjnego, skutecznie się napędzają. Warto na bieżąco analizować stan naszego portfela i podejmować odpowiedzialne i przemyślane decyzje.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ