Myśliwstwo – test na selekcjonera

Uprawnienia selekcjonera może uzyskać jedynie myśliwy z określonym stażem. Stopień ten umożliwia selekcję zwierzyny płowej, czyli wybieranie osobników do odstrzału.

Artykuł powstał we współpracy ze stroną Odpowiedzi.com.pl.

Kim jest selekcjoner łowiecki?

Każdy przyszły selekcjoner musi mieć wieloletnie doświadczenie jako „szeregowy” myśliwy. Nabywana przez lata wiedza i doświadczenie, może zostać ukoronowana uprawnieniami selekcjonerskimi. Selekcjoner zwierzyny płowej wybiera, które osobniki mogą zostać ustrzelone.

Kryteria odstrzału, jakimi kierują się selekcjonerzy:

 • Odpowiednia długość poroża, która określa wiek zwierzęcia
 • Odpowiednia liczebność zwierzyny na danym obszarze. Zbyt niska jej liczebność uniemożliwia odstrzał.
 • Odpowiednia kondycja i zdrowie zwierzęcia. Chore zwierzęta są odstrzeliwane w pierwszej kolejności.

Zadaniem selekcjonera jest dopilnować i dbać o równowagę w przyrodzie, w tym o liczebność zwierząt na swoim terenie łowieckim. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za odstrzeliwaną zwierzynę. Jak również mogą nakładać kary na myśliwych, za niedotrzymanie założeń polowania.

Jak zostać selekcjonerem?

Każdy kandydat na selekcjonera musi spełniać określone warunki, które umożliwiają ubieganie się o dodatkowe uprawnienia:

 • Od co najmniej 3 lat posiada uprawnienia myśliwego
 • Kandydat musi zaliczyć obowiązkowym egzamin na selekcjonera, który organizowany jest przez Polski Związek Łowiecki

Szkolenia odbywają kilka razy do roku i są organizowane przez Polski Związek Łowiecki. Częstotliwość szkoleń uzależniona jest od ilości chętnych.

Jakie zagadnienia obejmuje program szkolenia?

 • Zasady dotyczące odstrzału zwierzyny płowej odstrzału:
 • Anatomię zwierzyny płowej, ze szczególnym uwzględnieniem oceny rozmiaru poroża i wieku zwierzęcia. Selekcjoner powinien umieć również ocenić stan zdrowia zwierzęcia.
 • Jak gospodarować populacją zwierzyny płowej?;
 • Zasady oceny prawidłowego i nieprawidłowego strzału;
 • Wycena medalowa trofeów łowieckich;
 • Zasady etyki i kultury w łowiectwie
 • Profesjonalna nomenklatura branżowa, sygnały i język stosowany w łowiectwie

Jak wygląda egzamin na selekcjonera?

Egzamin na selekcjonera dzieli się na dwie części. Po uiszczeniu wszystkich opłat i dostarczeniu niezbędnych dokumentów, będziemy mogli przystąpić do zaliczenia.

ETAP I – Test wiedzy

Test składa się z 50 pytań, na którego rozwiązanie mamy dwie godziny zegarowe. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania minimum 80% poprawnych odpowiedzi. Obejmuje on zakres wiedzy przedstawiony w tym artykule.

ETAP II – Egzamin ustny

Druga część egzaminu odbywa się przed komisją. Pytania dotyczą tematyki, który obejmuje test wiedzy. Możemy spodziewać się pytań o rolę i obowiązki selekcjonera, regulamin łowiecki i wiele innych.

Test na selekcjonera jest bardzo wymagający i wymaga solidnego przygotowania. Wszystkie opracowane pytania i odpowiedzi znajdziecie na naszej stronie Odpowiedzi.com.pl.

[Głosów:3    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ