Jakość w biznesie

W obecnych czasach, kiedy półki sklepowe uginają się od nadmiaru towarów, przedsiębiorcy szukają sposobów umożliwiających wyróżnienie się im na tle konkurencji.

Bez wątpienia sukces w biznesie łatwiej jest odnieść firmom, które zadbają o wysoką jakość towarów oraz usług. Dlatego to właśnie poziom oferowanej jakości może stać się tym kluczowym czynnikiem.  

Pytanie, jak zadbać o utrzymanie odpowiedniego poziomu produktów oraz usług w swoim przedsiębiorstwie? Rozwiązaniem może być system zarządzania jakością ISO 9001. ISO 9001 to norma, która ułatwia wprowadzanie korzystnych zmian w działalności, a w dłuższej perspektywie ciągłe doskonalenie i rozwój. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest system zarządzania jakością i jak uzyskać certyfikat jakości potwierdzający wysoką jakość usług i towarów.

Czym jest system zarządzania jakością?

Jest to integralna część holistycznego systemu zarządzania organizacją. Jego założenia dotyczą wszystkich aspektów działalności, które wpływają na jakość. Warto tutaj zaznaczyć, że mówiąc o jakości mamy na myśli nie tylko finalny produkt, czy usługę, ale także wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. System oparty o normą ISO 9001 opiera się na kilku głównych założeniach:

– skupienie się na klientach i jego potrzebach,

– podejście procesowe do działalności firmy,

– podejście systemowe do zarządzania,

– przywództwo, czyli odpowiedzialność kadry kierowniczej za  wyznaczenie i realizację celów oraz strategii,

– zaangażowanie całej kadry w podnoszenie jakości,

– opieranie procesu decyzyjnego na faktach,

– wzajemne korzystne relacje z dostawcami,

– ciągłe doskonalenie się.

Jak uzyskać certyfikat jakości?

Audyt certyfikacyjny odbywa się po wdrożeniu wytycznych normy ISO 9001 w organizacji. Audytor z jednostki certyfikującej przeprowadza kontrolę (audyt), w czasie którego weryfikuje, czy system został poprawnie zaimplementowany. W razie konieczności możliwa jest poprawa działań w obszarach, które wymagają poprawy. Kiedy wszystko działa zgodnie z zaleceniami organizacja otrzymuje certyfikat jakości. Więcej informacji o  tym procesie można znaleźć na stronie: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ