Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą, która pozwala na uzyskanie odszkodowania przez osobę pokrzywdzoną. Zabezpiecza także sprawcę, gdy dojdzie do wypadku. W jaki sposób?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, ubezpieczenie OC określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Reguluje ona wszystkie kwestie związane z koniecznością wykupienia polisy oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej.

1. Czy ubezpieczenie OC jest konieczne?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów – bez względu na to, jak często samochód jest użytkowany. Nawet jeśli tylko garażuje, właściciel jest zobligowany do opłacania corocznych składek.

2. Jaki zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie OC?

Istotą ubezpieczenia OC jest przejęcie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela w razie wypadku spowodowanego przez sprawcę kierującego ubezpieczonym samochodem. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zarówno szkody na mieniu, jak i szkody na osobach.

3. Czy ubezpieczenie OC chroni sprawcę wypadku?

Ubezpieczenie OC jest polisą, która działa dwojako. Z jednej strony pozwala osobie pokrzywdzonej uzyskać odszkodowanie za wyrządzoną krzywdę, a z drugiej – finansowo zabezpiecza interesy sprawcy wypadku. Oznacza to, że osoba kierująca pojazdem, która spowodowała szkodę, nie musi z własnych środków finansować, np. naprawy samochodu, kosztów leczenia osoby pokrzywdzonej czy naprawy innych elementów mienia uszkodzonych poprzez pojazd. Dokonuje tego ubezpieczyciel, zgodnie z podpisaną umową w zakresie polisy OC.

Jest to bardzo ważna zaleta obowiązkowego ubezpieczenia, pozwala bowiem uniknąć dużych wydatków. W przypadku poważnej kolizji naprawa samochodu osoby poszkodowanej może kosztować co najmniej kilka tysięcy złotych. Jeszcze większy koszt dotyczy sytuacji, kiedy osoba pokrzywdzona doznała uszczerbku na zdrowiu i musi przejść rehabilitację.

4. Czy sprawca wypadku może naprawić swój samochód z własnego OC?

Ubezpieczenie OC pozwala na uzyskanie odszkodowania tylko na rzecz osoby pokrzywdzonej. Sprawca wypadku nie może więc liczyć na pokrycie kosztów naprawy swojego samochodu w ramach opłacanych składek OC.

By móc naprawić uszkodzony pojazd na koszt ubezpieczyciela, koniecznością jest posiadanie ubezpieczenia autocasco (AC). Jest to polisa rozszerzająca zakres ochrony ubezpieczeniowej o takie zdarzenia jak m.in.: uszkodzenie samochodu podczas kolizji (także z własnej winy), uszkodzenie auta na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych i kataklizmów (np. huraganu, powodzi, gradobicia), uszkodzenia samochodu na skutek zderzenia ze zwierzęciem, kradzież pojazdu.

5. Co się dzieje, jeśli sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?

Chociaż ubezpieczenie OC jest koniecznością, wielu kierowców nie dopełnia swojego obowiązku. Jeżeli dojdzie do wypadku spowodowanego przez osobę prowadzącą nieubezpieczony pojazd, grożą jej poważne konsekwencje finansowe. Po pierwsze: właściciel pojazdu musi zapłacić karę nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) za przerwanie ciągłości ubezpieczeniowej. Po drugie: sprawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania we własnym zakresie lub – jeśli UFG wypłaci środki osobie pokrzywdzonej –  na sprawcę zostanie nałożony regres.

OC to obowiązek

Choć Ubezpieczenie OC nie pozwoli na uzyskanie odszkodowania umożliwiającego naprawę samochodu sprawcy, należy je wykupić. Dzięki niemu można uniknąć poważnych finansowych konsekwencji związanych ze spowodowaniem wypadku nieubezpieczonym pojazdem.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ