Podstawową decyzją każdego przedsiębiorcy jest wybór metody, według której firma będzie rozliczać podatek od działalności gospodarczej. W Polsce funkcjonują cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Jaki sposób będzie najlepszy dla Twojej firmy?

Podatek na zasadach ogólnych (według skali podatkowej)

Skala podatkowa to najczęściej wybierana metoda, według której rozliczany jest podatek od działalności gospodarczej. Jeśli zdecydujesz się na zasady ogólne, możesz rozliczać się z małżonkiem i korzystać z ulg podatkowych, co w rezultacie spowoduje obniżenie podatku dochodowego. Jednak największą zaletą skali podatkowej jest możliwość ograniczenia podatku poprzez wliczanie wydatków firmowych w koszty uzyskania przychodu. Podatek dochodowy można również zmniejszyć o stratę z poprzednich lat oraz składki ZUS. Osoby rozliczające się w ten sposób obowiązują dwie stawki podatku dochodowego: 18% (jeśli dochód nie przekroczy ustawowego progu) lub 32% (po przekroczeniu progu dochodowego).

Podatek liniowy

Podatek od działalności gospodarczej może być również rozliczany metodą liniową. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby prowadzące firmę jednoosobową. W tym przypadku podatek dochodowy rozliczany jest kwartalnie lub co miesiąc, z zastosowaniem stawki 19% liczonej od dochodu. Podobnie jak w skali podatkowej, tu również można obniżyć podatek o straty poniesione w poprzednich latach prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne! Przedsiębiorcy stosujący podatek liniowy nie mogą rozliczać się z małżonkiem ani korzystać z ulg czy odliczeń.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy wybiorą tę metodę opodatkowania działalności gospodarczej, rozliczają podatek dochodowy metodą uproszczoną, od osiągniętego przychodu. Nie mogą z „wrzucać w koszty” wydatków firmowych, tak jak w przypadku skali podatkowej czy podatku liniowego. Nie mogą też korzystać z ulg podatkowych ani rozliczać się z małżonkiem. Jednak biorąc pod uwagę stawki ryczałtu (3%, 5.5%, 8.5%, 12.5%, 17%, 20%), taka forma podatku od działalności gospodarczej może być bardzo opłacalna dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów uzyskania przychodu. Stawki uzależnione są od rodzaju działalności, a ich dokładny wykaz znajdziesz w art. 12 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Karta podatkowa

Podatek od działalności gospodarczej naliczany poprzez kartę podatkową nie bierze pod uwagę dochodów osiąganych przez przedsiębiorstwo. Wysokość podatku ustala się na podstawie m.in.: lokalizacji siedziby firmy, liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, rodzaju i rozmiaru działalności oraz wieku przedsiębiorcy. W art. 23 ust.1 Ustawy i zryczałtowanym podatku dochodowym znajdziesz listę przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z tej formy opodatkowania. W przypadku karty podatkowej nie ma mowy o korzystaniu z ulg czy rozliczaniu się z małżonkiem.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ