Po zakończeniu urlopu wychowawczego rodzic często chce jeszcze odebrać wolne dni z tytułu urlopu wypoczynkowego. Powstaje jednak pytanie, czy po długiej nieobecności w pracy urlop wypoczynkowy nadal przysługuje? A może urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy to dwa zupełnie różne przywileje pracownika i nie mają na siebie żadnego wpływu? Jeśli i Ciebie trapi ten dylemat, sprawdź zasady naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego po okresie urlopu wychowawczego.

Kiedy urlop wychowawczy nie spowoduje obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Urlop wychowawczy nie będzie miał żadnego wpływu na urlopu wypoczynkowy wówczas, gdy rozpocznie się po 1 stycznia. Dlaczego? Otóż wraz z pierwszym dniem nowego roku pracownik nabywa prawo do urlopu „z góry” w pełnym wymiarze, adekwatnym do stażu zatrudnienia. Jeśli zatem Pani Anna Kowalska przebywała na urlopie wychowawczym od 2 stycznia do 31 czerwca tego samego roku, wówczas ma prawo do 20 dni (jeśli ma staż pracy krótszy niż 10 lat) lub 26 dni (jeśli staż pracy wynosi co najmniej 10 lat). Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nie ulegają zmianie i pani Ania może odebrać dni wolne dokładnie w taki sam sposób, jakby w ogóle nie przebywała na urlopie wychowawczym.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy – naliczanie proporcjonalne

Pani Anna Kowalska wykorzystała urlop wychowawczy w terminie od 1 stycznia do 31 czerwca tego samego roku, przy czym z uwagi na ponad 10-letni staż pracy przysługuje jej 26 dni urlopu wypoczynkowego. Niestety, w tej sytuacji pani Ania nie może odebrać urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, gdyż dnia 1 stycznia przebywała na urlopie wychowawczym. Pracodawca musi zatem naliczyć urlop proporcjonalny, gdyż każdy pełny miesiąc nieobecności pracownika powoduje obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego o 1/12. Wyliczenie wymiaru urlopu wygląda następująco: 26/12  x  6 = 13 dni. Pani Ania ma zatem prawo odebrać 13 dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli z wyliczeń nie wychodzi liczba całkowita, wówczas wymiar urlopu zaokrągla się w górę, np. 13,333…. daje w sumie 14 dni urlopu.

Kiedy urlop wypoczynkowy nie przysługuje?

Bywa też tak, że urlop wychowawczy całkowicie „likwiduje” urlop wypoczynkowy.  Do takiej sytuacji dochodzi wówczas, gdy pracownik nie nabył prawa do urlopu i nie pracował w danym roku. Jeśli zatem pani Ania przebywała na urlopie wychowawczym od 1 stycznia 2017 do 31 stycznia 2018, tym samym za rok 2017 nie przysługuje jej prawo do urlopu. Co więcej, urlop na rok 2018 zostanie naliczony proporcjonalnie, tj. 26/12 x 11 = 23,8333… Zatem w roku 2018 może odebrać jedynie 24 dni z przysługujących jej 26 dni. Co ciekawe, taki sposób naliczania urlopu wypoczynkowego po wychowawczym powoduje, że pracownik może wrócić do pracy w dniu 1 stycznia na krótki okres (np. 1 miesiąc), po czym wykorzystać kolejną część urlopu wychowawczego. Tym samym zyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, nawet jeśli do końca roku nie wróci do pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ