Chcesz rozwijać swoją spółkę, ale potrzebujesz dodatkowych funduszy? Kredyt w banku dla firm jest nieopłacalnym rozwiązaniem? Możesz pomyśleć o coraz bardziej popularnych metodach pozyskiwania kapitału – emisji obligacji korporacyjnych.

Co to są obligacje korporacyjne? Kto może emitować papiery dłużne przedsiębiorstw?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, czyli dokument lub zapis w systemie informatycznym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (inwestora) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń na podstawie warunków zawartych w umowie.

Dla przedsiębiorstwa jest to sposób na pozyskanie dodatkowych funduszy na rozwój firmy. Inwestor decydując się na zakup Twoich papierów wartościowych „pożycza” Ci pieniądze, które Ty musisz zwrócić po terminie wykupu (np. po roku). Aby jednak dla obligatariuszy było to opłacalne, musisz zaoferować oprocentowanie stosowne do ryzyka inwestowania w Twoją spółkę oraz regularnie wypłacać odsetki wynikające z tego tytułu.

Jednak nie każda firma może rozpocząć proces emisji obligacji. Dotyczy to wyłącznie spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji na temat dłużnych papierów wartościowych możesz znaleźć w serwisach finansowych oraz na stronach doradców, jak np. http://bestcapital.pl/faq-obligacje-korporacyjne/, którzy pomagają w przeprowadzeniu emisji obligacji korporacyjnych oraz przygotowują wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do tego.

Emisja obligacji korporacyjnych – jakie korzyści dla spółki?

Większość spółek pozyskuje kapitał z dwóch źródeł – poprzez kredyt bankowy lub emisję obligacji/akcji. W przypadku papierów wartościowych to jednak firma ma realny wpływ na to, jaki będzie termin wykupu, wysokość oprocentowania czy częstotliwość wypłacania odsetek. Natomiast gdy zwraca się o pomoc do banku, te kwestie nie są zależne od właściciela spółki. Często jest też tak, że bank odmawia przydzielenia kredytu lub warunki, na których miałby być przyznawany, są niekorzystne. Banki zazwyczaj wymagają również określenia, w jakim celu będzie rozdysponowany kapitał, natomiast środki pozyskane na drodze emisji papierów wartościowych można przeznaczyć na dowolny projekt.

Kolejną zaletą tego rozwiązania jest brak rat kapitałowych. Emitent w czasie trwania inwestycji wypłaca jedynie odsetki, co zwiększa jego płynność finansową. Dodatkowo odsetki od obligacji są traktowane jako koszt uzyskania przychodu, co prowadzi do zmniejszenia wysokości podatku.

Ponadto publiczna emisja papierów wartościowych może stanowić formę reklamy dla spółki, szczególnie jeśli będzie ogłaszana w mediach takich jak telewizja.

Emisja obligacji czy akcji?

Można by się również zastanawiać, co jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem: emisja obligacji czy akcji? W obu przypadkach emitent zyskuje korzyści majątkowe, jest jednak jedna, zasadnicza różnica między nimi – akcjonariusz będący w posiadaniu akcji nabywa nie tylko prawa majątkowe, ale również niemajątkowe, np. do podejmowania decyzji w sprawie firmy na walnych zgromadzeniach. To zmniejsza kontrolę nad firmą.

Obligacje gwarantują obligatariuszowi prawa majątkowe, a po terminie wykupu drogi inwestora i emitenta „rozchodzą się”. Ten sposób finansowania spółki ma też swoje wady. Często związane jest to z upublicznianiem informacji na temat swojej sytuacji ekonomicznej, należy także wypełnić skomplikowane obowiązki informacyjne na Catalyst. Ponadto inwestorzy najchętniej lokują swój kapitał w przedsiębiorstwa o dobrej kondycji finansowej, dlatego może okazać się, że zainteresowanie Twoimi papierami wartościowymi będzie niskie.

[Głosów:4    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ