Jakie dokumenty są niezbędne do kredytu hipotecznego

Starając się o kredyt hipoteczny, trzeba się zdawać sobie sprawę z tego, że niezbędne będzie przygotowanie odpowiednich dokumentów. Niestety nie jest ich mało, a banki bardzo skrupulatnie podchodzą do tego, by niczego nie brakowało. Dlatego jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, dobrze wiedzieć, co będzie nam potrzebne.

Jakie formalności konieczne przy kredycie hipotecznym?

Otrzymanie kredytu w banku nie jest łatwe i wie o tym każdy, kto się o niego starał. Jeszcze większy problem pojawia się w przypadku kredytu hipotecznego. Powód jest bardzo prosty – liczba potrzebnych dokumentów. Niestety, ale kredyt hipoteczny wiąże się z wieloma formalnościami, o których przeczytasz na hipotekakredyt.pl. Warunków koniecznych do spełnienia jest więcej, z racji tego, że najczęściej wnioskuje się też o większą kwotę, niż w przypadku standardowego kredytu gotówkowego. Bank musi się upewnić, że klient jest wiarygodny, a otrzymane pieniądze pójdą na konkretny cel. Co jednak trzeba przygotować? Poniżej przedstawiona zostaje lista podstawowych dokumentów.

Jakie dokumenty osobowe do kredytu hipotecznego?

Podstawą oczywiście będzie wypełniony wniosek o kredyt hipoteczny, wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi osobowymi. Oprócz tego trzeba też przedstawić dokument potwierdzający naszą tożsamość – dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim i posiadamy dzieci, należy okazać także skrócony akt małżeństwa i akt urodzenia dziecka lub dzieci. Gdy posiadamy orzeczoną rozdzielność majątkową, dokument to potwierdzający także trzeba przedstawić. Podobnie wygląda to w przypadku rozwodu, gdzie konieczny będzie wyrok sądu.

Jakie dokumenty finansowe do kredytu hipotecznego?

Następnie przechodzimy do kwestii finansowych, czyli tego, jak wyglądają nasze dochody. W banku należy przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciąg z konta bankowego i innych kont, jeżeli je posiadamy, a także zaświadczenie z ZUS o opłacie składek, PIT 37 z ostatniego roku, świadectwo pracy oraz oświadczenie pracodawcy o braku przeciwwskazań do przedłużenia umowy (opcjonalnie). Jeżeli czeka nas podwyżka czy premia w pracy, należy przedstawić aneks do umowy, który to potwierdza.

Bardziej skomplikowanie wygląda to w przypadku, gdy prowadzi się działalność gospodarczą. Tutaj należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie z US, a także zaświadczenia: o nadaniu numeru REGON, NIP i wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Potrzebny będą także PIT-y (36 lub 36L oraz PIT/B), wyciąg z rachunku firmowego lub oświadczenie o jego nieposiadaniu. Oczywiście niezbędne będą także dokumenty związane z księgowością, w zależności od tego, jaką formę rozliczenia się prowadzi.

Lista dokumentów związanych z nieruchomością

Ostatnia kwestia dotyczy dokumentacji związanej z samą nieruchomością, jaką chcemy nabyć i tutaj, będzie to zależne od jej rodzaju. Warto tutaj wymienić: umowę przedwstępną lub umowę rezerwacyjną, potwierdzenie wniesienia wkładu własnego, odpis z księgi wieczystej i ewidencji gruntów, a także promesę bankową i dokument potwierdzający prawo własności zbywcy. Przy nieruchomościach z rynku wtórnego przyda się także zaświadczenie ze spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej i niezaleganiu z opłatami i braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej. Dom czy mieszkanie musi być też wycenione, konieczny będzie więc operat szacunkowy.

Jeżeli jest to nieruchomość z rynku pierwotnego, może być wymagane pozwolenie na budowę, wypis z KRS dewelopera, potwierdzenie nadania NIP i REGON, potwierdzenie dostępu do drogi (nie dotyczy mieszkań), a także decyzja podziałowa działek i oświadczenie samego dewelopera.

Przy zakupie działki budowlanej i planowaniu budowy domu, konieczny będzie też akt notarialny, wypis z aktualnego miejscowego zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę, dziennik budowy, projekt budowlany oraz kosztorys inwestycji. Nie można też zapomnieć o umowach podpisanych z wykonawcami.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ