Najczęstszym powodem, dla którego instytucja finansowa odmawia udzielenia kredytu lub pożyczki jest brak zdolności kredytowej. Sęk w tym, że ta ostatnia zależy nie od jednego, lecz całego szeregu czynników dotyczących sytuacji finansowej oraz zawodowej klienta; co więcej, zależy również od parametrów samego zobowiązania o które on wnioskuje. Pytanie zatem, jak wyliczana jest zdolność kredytowa i czy można ją samodzielnie sprawdzić?

Badanie zdolności kredytowej to jeden z najważniejszych etapów analizy wniosku, który składa klient zainteresowany kredytem mieszkaniowym, pożyczką gotówkową, limitem odnawialnym, czy innym produktem o charakterze pożyczkowym lub kredytowym. Ma ono na celu sprawdzenie, czy dany wnioskodawca jest wiarygodny finansowo, a więc czy jest w stanie zwrócić w ustalonym terminie pożyczoną ilość środków. Co ważne jednak, każdy kredytodawca stosuje własne zasady obliczania zdolności kredytowej, a co za tym idzie – jednemu i temu samemu klientowi, dwa różne banki mogą wyliczyć zdolność kredytową różniącą się nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego też, by zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji, doradcy kredytowi najczęściej zalecają złożenie wniosku w kilku różnych bankach.

Od czego zależy zdolność kredytowa? – czynniki powiązane z wnioskodawcą

Choć każdy bank weryfikuje sytuację ekonomiczną klienta według własnych zasad, to jednak można wskazać zestaw czynników, które są istotne dla zdecydowanej większości kredytodawców. Najważniejsze kryterium stanowi oczywiście wysokość oraz źródło uzyskiwanych przez wnioskodawcę dochodów. Uściślając, kluczowy jest dochód netto, a więc kwota pozostająca do jego dyspozycji po odjęciu wszystkich miesięcznych wydatków.

Co ważne, analitycy muszą stosować się przy tym do wytycznych KNF, zgodnie z którymi, w przypadku na przykład kredytu mieszkaniowego, rata nie może być wyższa niż 50 lub 65 proc. miesięcznych dochodów (druga wartość odnosi się do klientów zarabiających powyżej średniej krajowej). Jeśli chodzi o źródło zarobków, to najkorzystniejszy wpływ na zdolność kredytową mają umowy o pracę na czas nieokreślony, niemniej jednak mikroprzedsiębiorcy czy osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, jak najbardziej również mają szansę na uzyskanie kredytu mieszkaniowego czy innego typu finansowania.

Pozostałe czynniki wpływające na zdolność kredytową

Kolejnym, bardzo istotnym parametrem jest historia kredytowa wnioskodawcy, a więc przebieg spłaty zaciąganych przez niego zobowiązań finansowych. Oczywiście im więcej posiada pozytywnych wpisów, tym bardziej staje się wiarygodny w oczach banku. W zamian, może liczyć również na korzystniejsze warunki udzielenia finansowania.

Poza tym, na zdolność kredytową wpływa też wiek wnioskodawcy, liczba osób tworzących dane gospodarstwo domowe, a także wysokość i rodzaj obecnie spłacanego zadłużenia – o ile występuje. W dużym stopniu zależy ona także od parametrów kredytu, tj. potencjalnej kwoty zobowiązania i okresu kredytowania; w przypadku kredytu mieszkaniowego będzie to dodatkowo wysokość wkładu własnego, typ kupowanej nieruchomości czy wybrany rodzaj rat (malejące lub stałe). Wszystkie wymienione elementy rzutują bowiem na poziom oprocentowania kredytu i wysokość comiesięcznych rat, a te z kolei, mają bezpośredni wpływ na zdolność kredytową. W praktyce, ta ostatnia zależy więc również od tego, czy klient skorzysta z oferty kredytu w pakiecie z produktami dodatkowymi (np. https://www.deutschebank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyty-i-pozyczki-hipoteczne/db-kredyt-mieszkaniowy.html ), czy też wybierze standardową propozycję banku – pozbawioną możliwości obniżenia oprocentowania.

Jak samodzielnie sprawdzić zdolność kredytową?

Klient, jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego, powinien we własnym zakresie przeprowadzić wstępne badanie swojej zdolności kredytowej. Dzięki temu, będzie mógł poznać przybliżoną wysokość dostępnego dla siebie kredytu, a także zorientować się, czy w jego przypadku nie będzie czasem potrzebne zwiększenie wkładu własnego lub wydłużenie okresu kredytowania – które to poprawiłyby ocenę wniosku. Swoją zdolność może zbadać korzystając z pomocy doradcy kredytowego, albo kalkulatora kredytowego online.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ