Zasiłek rodzinny Kindergeld

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że wiele aspektów prawnych i socjalnych pracowników zostało uregulowanych i na przykład obywatele mieszkający i pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o zasiłek rodzinny Kindergeld. Jest to świadczenie przyznawane przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych – Familienkasse i przysługuje dzieciom, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Co istotne, warunkiem koniecznym nie jest posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego oraz meldunku na terenie Niemiec.

Jak uzyskać zasiłek rodzinny Kindergeld?

O zasiłek rodzinny Kindergeld ma prawo wnioskować rodzic lub opiekun prawny dziecka, który pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech. Poza tym osoby, które mają prawo do zasiłku muszą podlegać tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, a dzieci powinny przebywać we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą. Te przepisy również dotyczą pracowników, którzy zostali oddelegowani z polskiej firmy do pracy w Niemczech.

Zasiłek rodzinny Kindergeld przysługuje na dzieci do 25 roku życia, o ile po uzyskaniu pełnoletniości nadal kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo, kontynuuje naukę w kolejnej szkole z maksymalną przerwą do czterech miesięcy. Poza tym jeśli dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna i czynnie poszukuje pracy lub jest upośledzone fizycznie lub umysłowo, również może ze świadczenia korzystać. Zasiłek rodzinny Kindergeld może być również pobierany przez pełnoletnie pracujące dziecko, o ile wymiar etatu nie przekracza 20 godzin tygodniowo. Co istotne, zasiłek rodzinny Kindergeld przysługuje na wszystkie dzieci należące do gospodarstwa domowego, czyli zarówno biologiczne jak przysposobione (adoptowane), dzieci współmałżonka, rodzeństwo lub wnuki i inne dzieci, które pozostają pod opieką prawną wnioskodawcy.

Wysokość zasiłku rodzinny Kindergeld

Od 2018 roku, zaległy zasiłek rodzinny Kindergeld będzie wypłacany za okres maksymalnie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do Familienkasse. Jego wysokość jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie i tak na dwoje pierwszych wynosi po 194 euro, na trzecie 200 euro, na czwarte i każde kolejne 225 euro. Warto pamiętać, że gdy rodzice pobierają świadczenia na dzieci w Polsce, to także mogą wystąpić o zasiłek rodzinny Kindergeld, ale zostanie on pomniejszony o kwotę, która jest przyznana w innym kraju unijnym. Z zasady krajem wypłacającym świadczenia rodzinne w pierwszej kolejności jest państwo, w którym aktualnie przebywają dzieci.

Więcej o zasiłku: https://www.euro-punkt.pl/kindergeld,2,2,258

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ