Umowa zlecenie stanowi obecnie najczęściej stosowany rodzaj umowy zawieranej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Na tej formie współpracy korzysta szczególnie pracodawca, który nie płaci pracownikowi za urlop i może w każdej chwili rozwiązać z nim umowę bez okresu wypowiedzenia. Ponadto jeśli zleceniobiorca jest zatrudniony w innym zakładzie pracy lub studiuje (do 26 r.ż.), wówczas nie ma obowiązku potrącania składek na ubezpieczenie. Korzyści dla pracownika to przede wszystkim duża samodzielność, brak sztywnych godzin pracy czy brak bezpośredniej kontroli zleceniodawcy. Osoby, które po raz pierwszy pracują w ten sposób, zastanawiają się jednak, jak wygląda rozliczenie umowy zlecenia. Jaki PIT trzeba wypełnić i o czym pamiętać podczas wyliczania podatku?

Umowa zlecenie a PIT – na jakim formularzu musisz się rozliczyć?

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia należy wykazać w PIT-37. Obliczaniem i odprowadzaniem zaliczki na podatek dochody zajmuje się zleceniodawca, zaś zleceniobiorca otrzymuje dochód w kwocie netto. Jeśli wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty 200 zł brutto, nie musisz wykazywać tego dochodu w formularzu, gdyż podatek pobrano w formie zryczałtowanej kwoty stanowiącej 18% warto umowy. W pozostałych przypadkach przychód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według stawek 18% i 32%. Kwestia umowa zlecenie a pit wydaje się zatem prosta – rozliczasz przychód na standardowym formularzu PIT-37, na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy.

Rozliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Kwot poniżej 200 zł brutto nie trzeba ujawniać w rocznym zeznaniu podatkowym. W tej sytuacji zleceniodawca pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% i sam zajmuje się jego odprowadzeniem do urzędu skarbowego. Nie występują tu koszty uzyskania przychodu, a zleceniodawca nie wystawia druku PIT-11. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy pracownik podpisał kilka umów zlecenia w miesiącu (nawet z tym samym pracodawcą), które nie przekroczyły wartości 200 zł brutto.

Rozliczenie umowy zlecenia w PIT-37 będzie konieczne wówczas, gdy umowa obejmuje dłuższy okres i po zsumowaniu wynagrodzeń wartość przekracza 200 zł brutto. Przykładowo, jeśli umowa przewiduje 6-miesięczną współpracę z wynagrodzeniem 170 zł miesięcznie, wówczas suma przychodu wyniesie 1020 zł i tę kwotę należy wykazać w PIT-37. Jak wówczas wygląda rozliczenie umowy zlecenia?

  1. wynagrodzenie brutto: 1020 zł
  2. koszty uzyskania przychodu*: 1020 zł x 20% = 204 zł
  3. podstawa do opodatkowania: 1020 zł – 204 zł = 816 zł
  4. zaliczka na podatek dochodowy**: 816 zł x 18% = 147 zł (po zaokrągleniu)
  5. kwota do wypłaty: 1020 zł – 147 zł = 873 zł

*jeśli umowa zlecenia dotyczy praw autorskich lub pokrewnych, koszty uzyskania przychodu stanowią 50% wartości umowy

** po przekroczeniu II progu podatkowego zaliczka na podatek dochodowy wynosi 32% podstawy opodatkowania

W ten sposób można rozliczać jedynie umowy, od których nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

[Głosów:2    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ