Po 1 października 2017 powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Poprzednie przepisy zakładały stopniowe podwyższanie kryterium wieku do 67 roku życia dla obojga płci. Ponadto zniesiono próg stażu pracy wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn. Zgodnie z nowymi zasadami ZUS nie wymaga minimalnych okresów składkowych, wystarczy opłacenie składek ZUS za 1 dzień. Oczywiście nie oznacza to, że emeryturę dostaną nawet osoby, które nigdy nie pracowały bądź otrzymywały wynagrodzenie bez potrącania składek na ubezpieczenia społeczne (np. z tytułu umowy o dzieło). Wysokość emerytury zależy bowiem od wysokości odprowadzonych składek – zgromadzone środki zostaną podzielone przez prognozowaną długość życia (wg GUS). Nadal obowiązuje minimalna emerytura, choć uległy zmianie warunki jej przyznawania. Ile wynosi takie świadczenie i kto może je uzyskać?

Wysokość emerytury minimalnej

Do 1 marca 2017 roku minimalna wysokość emerytury wynosiła ok. 882 zł. Na mocy październikowej rewolucji w systemie emerytalnym, świadczenie wzrosło o 118 zł – tym samym Polacy nie będą otrzymywać emerytur niższych niż 1000 zł brutto. Kwota ta podlega waloryzacji, podobnie jak inne świadczenia z ZUS, tj. renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne. Oznacza to, że co roku wysokość emerytury minimalnej wzrośnie o wskaźnik 102,98%. Jeśli zatem na dzień 1 marca 2017 najniższe świadczenie wynosiło 1000 zł brutto, na 1 marca 2018 emeryci dostaną już 1029,80 zł brutto. Jeśli po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego okaże się, że świadczenie naliczone przez ZUS jest niższe, wówczas emeryt otrzyma kwotę gwarantowaną – chyba, że nie przekroczył wymaganego progu stażu pracy.

Komu przysługuje emerytura minimalna?

Reforma emerytur zniosła kryterium stażu pracy, ale nie w przypadku najniższego świadczenia. Minimalna emerytura przysługuje jedynie tym osobom, które udowodnią 20 lat (kobiety) lub 25 lat pracy (mężczyźni). Pod uwagę bierze się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe (np. studia), przy czym nieskładkowe nie mogą być dłuższe niż 1/3 okresów składkowych.

W takim razie jaką emeryturę dostanie kobieta, która przepracowała 19 lat lub mężczyzna ze stażem pracy wynoszącym 24 lata? W tej sytuacji ZUS wypłaci emeryturę na podstawie wysokości środków zgromadzonych przez emeryta i statystycznej długości życia. Zatem osoba, która nie spełni kryterium stażu pracy, może nawet otrzymać świadczenie w wysokości 100 zł – w tej sytuacji minimalna emerytura nie przysługuje.

Kiedy można spodziewać się minimalnej emerytury?

Niestety, nawet po przepracowaniu 40-45 lat Twoja emerytura może być niższa niż gwarantowane 1000 zł. Emerytury minimalnej mogą spodziewać się osoby, które pracowały za najniższą krajową lub dostawały pensję do 50% wyższą od tej kwoty. Na „łaskę” ZUS będą skazani również przedsiębiorcy, którzy opłacali minimalne składki na ubezpieczenia społeczne – choć te i tak do niskich nie należą, gdyż przekraczają 1100 zł miesięcznie.

[Głosów:3    Średnia:3.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ