Rynek usług faktoringowych w Polsce. Jak kształtuje się rozwój faktoringu?

Rynek faktoringu w Polsce jest już dość dobrze rozwinięty, ale spora część rodzimych przedsiębiorców nadal nie wie, jak działają i jakie możliwości zapewniają oferowane na nim usługi. Dlatego w poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega istota faktoringu i jak kształtuje się jego rozwój w naszym kraju.

Faktoring w Polsce pojawił się już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, wraz z wieloma innymi produktami finansowymi charakterystycznymi dla gospodarki wolnorynkowej. Pierwsze transakcje quasi-faktoringowe zaczęto zawierać w roku 1992, natomiast dwa lata później powstała pierwsza polska firma specjalizująca się w oferowaniu usług faktoringowych. W 2001 roku zaczęła funkcjonować Konfederacja Instytucji Faktoringowych, której celem była ochrona interesów firm członkowskich, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promowanie faktoringu. Pięć lat później powołano do istnienia, funkcjonujący do dziś, Polski Związek Faktorów. Kontynuuje on zadania KIF, jak również standaryzuje usługi faktoringowe, wdraża rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa transakcji, czy gromadzi i publikuje statystyki będące podstawowym źródłem informacji o branży.

Rynek usług faktoringowych w Polsce – dynamiczny rozwój i obiecujące perspektywy

Rynek faktoringu w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Potwierdzają to dane zgromadzone przez Polski Związek Faktorów, z których wynika, że w 2018 roku przedsiębiorstwa prowadzące w Polsce działalność faktoringową nabyły wierzytelności o łącznej wartości około 243 mld złotych. Oznacza to wzrost aż o 26,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i podwojenie wielkości obrotów w ciągu czterech ostatnich lat. Warto przy tym podkreślić, że udział krajowych transakcji faktoringowych regularnie kształtuje się na poziomie powyżej 80 proc., natomiast pozostała część przypada na faktoring zagraniczny.

Rodzime przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z faktoringu z co najmniej dwóch powodów. Przede wszystkim, lepiej rozumieją jego działanie i korzyści jakie oferuje on w zakresie poprawy płynności finansowej oraz zarządzania portfelem wierzytelności. Poza tym, sama oferta usług faktoringowych jest dziś bardzo bogata i dobrze dopasowana do potrzeb firm poszukujących finansowania dla swojej działalności.

Istota usług faktoringowych

Istota klasycznego faktoringu polega na tym, że faktor (bank lub wyspecjalizowana firma faktoringowa) wykupuje od faktoranta (podmiotu korzystającego z usługi) faktury wystawione przez niego na rzecz odbiorców. Za sprzedaną należność faktorant od razu otrzymuje zapłatę, o równowartości od około 80 do nawet 100 proc. kwoty widniejącej na fakturze – pozostała część, pomniejszona o prowizję dla faktora, wpływa na konto faktoranta po dokonaniu płatności przez dłużnika. Co ważne, faktor zajmuje się przy tym kontrolowaniem rozliczeń z odbiorcami i prowadzeniem ich kont księgowych. Poza tym może świadczyć dla faktoranta również szereg innych usług dodatkowych: zajmować się windykacją należności, monitorować odbiorców, czy kierować upomnienia do opieszałych dłużników.

Faktoring faktoringowi nierówny

Faktoring sprawdza się u wielu zarówno małych jak i większych przedsiębiorstw, które sprzedają produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności. Ponieważ umowa zawierana z faktorem ma najczęściej charakter długoterminowy, korzystający z usługi zyskuje pewne, stabilne źródło finansowania bieżącej działalności.

Co istotne, rynek faktoringu w Polsce tworzy nie jedna, lecz bogaty zestaw usług. Faktoring występuje bowiem w kilku różnych odmianach – wyróżnia się między innymi faktoring pełny, niepełny czy mieszany. Poszczególne rozwiązania różnią się przede wszystkim tym, czy (a jeśli tak to do jakiego poziomu) faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorców faktoranta. Poza tym występuje też faktoring odwrotny, w którym faktor zobowiązany jest finansować nie należności, a zobowiązania swojego klienta. Ten ostatni może uniknąć dzięki temu problemów z terminowym opłacaniem faktur od dostawców, a co za tym idzie – utrwalać wizerunek rzetelnego, wiarygodnego kontrahenta.

Na stronie: https://faktoria.pl/ można zapoznać się ze szczegółami działania faktoringu klasycznego i odwrotnego, a także z przebiegiem ubiegania się o tego typu produkty.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ