Odfrankowienie kredytu denominowanego

Kredyt denominowany jest związany z takim zadłużeniem, które wartość wyrażono w umowie w walucie obcej. Najprościej rzecz ujmując, bank w tym przypadku pożycza określoną kwotę w obcej walucie, jednakże uruchamia kredyt w polskiej walucie. Osoba zaciągająca kredyt natomiast ma za zadanie spłacać raty kapitałowo-odsetkowe także w polskiej walucie. Warto zauważyć, że jest to zobowiązanie udzielone w złotych, ale waloryzowane w obcej walucie. Czy możliwe jest odfrankowienie kredytu denominowanego? Z czym się wiążą te czynności? Jakie korzyści daje odfrankowienie? Szerzej na ten temat na stronie www.stop-frank.pl i w dalszej części tego artykułu.

Odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie kredytu wiąże się z wyeliminowaniem z umowy kredytowej we frankach niedozwolonych klauzul. W tym przypadku uznaje się, że od samego początku zawarta umowa dotyczyła kredytu złotówkowego i była oprocentowana według LIBOR. Co ciekawe, odfrankowienie odnosić się może do:

  • zmniejszenia wysokości aktualnego zadłużenia,
  • uniezależnienia spłaty kredytu frankowego od kursu franka szwajcarskiego,
  • zachowania korzystnego poziomu oprocentowania,
  • możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaconych rat kredytowych nawet do 10 lat wstecz.

Odfrankowienie kredytu denominowanego

Przez długi czas przyjmowano, że odfrankowienie dotyczy jedynie indeksowanych kredytów. Jednakże w przypadku kredytu denominowanego także skorzystać można z usunięcia niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, co z kolei skutkować może unieważnieniem umowy w całości. Jest ona bowiem niemożliwa do wykonania, tak samo jak niemożliwe jest określenie kwoty kredytu. Sądy mogą uzupełniać luki w takich umowach, odnosząc się do odwołania przykładowo do kursu średniego NBP, o czym warto pamiętać.

Pomoc frankowiczom jest prowadzona na szeroką skalę. Zadłużenie we frankach szwajcarskich stanowić może bowiem nie lada problem, dlatego warto skorzystać z fachowej porady. W tym przypadku bardzo wiele osób korzysta z odfrankowienia kredytu denominowanego, które niesie pożądane korzyści. Wiąże się bowiem z możliwością ubieganie się o zwrócenie nadpłaty w ratach kredytowych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ