Program rent strukturalnych został wprowadzony w 2001 roku. Świadczenia zostały sfinansowane w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej, a konkretnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jedną piątą wydatków pokrywał Skarb Państwa, a wypłatą świadczeń zajmowała się Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Następnie przyjmowanie wniosków zostało zawieszone z uwagi na wysokie koszty (14 mld złotych), przekraczające limity ustalone przez PROW. Wypłata świadczeń z programu została zaplanowana tylko do 2020 roku, dlatego wielu rolników zadaje sobie pytanie czy renta strukturalna wróci. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie ma takiej możliwości, jednak ARiMR wprowadza inne programy, mające na celu modernizację rolnictwa i poprawę sytuacji na polskiej wsi.

Na czym polega renta strukturalna?

Zamierzeniem programu była poprawa struktury agrarnej na wsiach poprzez: zwiększenie powierzchni czynnych gospodarstw rolniczych, „odmłodzenie” wsi w drodze wymiany pokoleniowej, rozwój nieużytków przez przekazanie ich na cele pozarolnicze oraz zapewnienie rolnikom utrzymania przed przejściem na emeryturę. Renta strukturalna przysługiwała rolnikowi, który:

  • ukończył 55 r.ż. i nie przekroczył wieku emerytalnego tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 dla mężczyzn;
  • prowadził działalność rolniczą nieprzerwanie przez minimum 10 lat poprzedzających złożenie wniosku;
  • podlegał ubezpieczeniom społecznym w KRUS przez co najmniej 5 lat i w momencie składania wniosku był ubezpieczony;
  • utrzymywał się głównie z działalności rolniczej, wobec czego został wpisany do ewidencji ARiMR;
  • przekazał grunty rolne o powierzchni co najmniej 3 ha (w pierwszej edycji programu min. 1 ha) na rzecz osoby, która nie prowadziła działalności rolniczej (zwykle dziecku);
  • zakończył działalność rolniczą.

Wniosek o rentę strukturalną był odrzucany, jeśli rolnik zdobył uprawnienia rentowe lub emerytalne z tytułu ZUS lub KRUS.

Jaka jest wysokość renty strukturalnej?

Podobnie jak inne wymogi programu, również wysokość świadczenia ulegała zmianie na przestrzeni kolejnych lat. W 2017 roku rolnicy otrzymywali 150% najniższej emerytury, przy czym kwota ta mogła być zwiększona jeśli wnioskodawca pozostawał w związku małżeńskim i gospodarstwo było prowadzone przez oboje małżonków. Na wyższą rentę mógł liczyć także rolnik, który przekazał powyżej 3 ha gruntów rolnych na rzecz innego gospodarstwa rolnego lub rolnika poniżej 40 r.ż.

Pieniądze wypłacane są co miesiąc, przez 10 lat od przyznania prawa do renty aż do uzyskania praw emerytalnych. Ostatnie świadczenia z tytułu renty strukturalnej przyznanej w programie PROW 2004-2006 były wypłacane do końca 2017 roku, natomiast realizowanie ostatnie wypłat w ramach wniosków zatwierdzonych w latach 2007-2013 zostało zaplanowane do 2020 roku, aż ostatni z beneficjentów nie ukończą 65 roku życia. Czy renty strukturalne wrócą? Jak na razie nic na to nie wskazuje, gdyż program generował ogromne koszty, z czego tylko pierwsza edycja (2004-2006) pochłonęła aż 10,4 mld złotych.

[Głosów:17    Średnia:2.2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ