Biała lista podatników VAT – nowe obowiązki dla firm

0
1656

Od 1 września 2019 r. wejdzie w życie biała bista podatników VAT, zawierająca dane podatników zarejestrowanych, wykreślonych, jak również przywróconych do rejestru oraz informacje adresowe o firmach i numery rachunków bankowych. Podatnicy zobligowani zostaną do każdorazowego sprawdzenia zgodności numer rachunku kontrahenta z danymi znajdującymi się na Białej Liście Podatników.

Biała lista podatników – dane w rejestrze

Na Białej Liście Podatników znajdą się dane podatników podatku VAT, a mianowicie:

 • Nazwę firmy lub imię i nazwisko
 • Numer NIP (jeśli został nadany)
 • status podmiotu:
  • niezarejestrowanego lub wykreślonego z rejestru
  • zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, bądź zwolniony, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
 • Numer REGON (jeśli został nadany)
 • Numer PESEL (jeśli podmiot go posiada)
 • Numer w KRS (jeśli został nadany)
 • Adres siedziby (w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną)
 • Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP lub numery PESEL
 • Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
 • Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT
 • Podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT
 • Podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • Numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Sankcje

W przypadku dokonania przelewu powyżej 15 000 zł na rachunek inny, niż ten znajdujący się na Białej Liście Podatników, wydatek zostanie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto podatnik poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe kontrahenta. Odpowiedzialność solidarna będzie dotyczyła kwoty VAT za daną transakcję.

Wymienione powyżej sankcje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 20120 roku.

Uniknięcie sankcji

Jeśli w ciągu 3 dni od chwili wykonania przelewu na numer rachunku inny, niż ten znajdujący się w nowym rejestrze, podatnik zawiadomi o fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta to sankcja nie zostanie zastosowana.  Jej uniknięcie możliwe jest również w przypadku użycia metody podzielonej płatności (tzw. split payment).

Automatyzacja weryfikacji kontrahenta

W przypadku firm wystawiających wiele faktur, sprawdzanie każdego kontrahenta będzie uciążliwe dla przedsiębiorców. Dlatego warto zautomatyzować ten proces. Potrzebny jest program, który umożliwia automatyczna weryfikację przed wystawieniem faktury oraz, który zapisuje wyniki takiej weryfikacji do pliku. Program powinien być zintegrowany z systemem księgowym przedsiębiorstwa.

Wszystkie te cechy posiada program firmy Hogart – Biała Lista. Program jest rozwinięciem programu Czynny Podatnik VAT. Program umożliwia pełna automatyzację weryfikacji kontrahenta oraz jest zintegrowany z większością systemów ERP dostępnych na rynku. więcej na temat programu można przeczytać na stronie firmy Hogart.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ