Kiedy spółka nie składa sprawozdania finansowego?
Kiedy spółka nie składa sprawozdania finansowego?

Kiedy spółka nie składa sprawozdania finansowego?

Kiedy spółka nie składa sprawozdania finansowego?

W Polsce, każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółka akcyjna (S.A.) ma obowiązek składania sprawozdań finansowych. Jednak istnieją pewne sytuacje, w których spółka może być zwolniona z tego obowiązku. W tym artykule omówimy te sytuacje szczegółowo.

Zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań finansowych

Spółka może być zwolniona z obowiązku składania sprawozdań finansowych w następujących przypadkach:

1. Spółka jest mikroprzedsiębiorstwem

Jeśli spółka spełnia kryteria mikroprzedsiębiorstwa, może być zwolniona z obowiązku składania sprawozdań finansowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, mikroprzedsiębiorstwo to spółka, która w roku obrotowym nie przekroczyła dwóch z trzech następujących kryteriów:

  • przychody ze sprzedaży netto w wysokości 1 200 000 euro,
  • suma bilansowa w wysokości 600 000 euro,
  • średnioroczna liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosząca 10 osób.

Jeśli spółka spełnia te kryteria, nie musi składać sprawozdań finansowych.

2. Spółka jest małym lub średnim przedsiębiorstwem

Jeśli spółka nie spełnia kryteriów mikroprzedsiębiorstwa, ale spełnia kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa, może być zwolniona z obowiązku składania pełnych sprawozdań finansowych. Zamiast tego, może złożyć uproszczone sprawozdanie finansowe.

Małe przedsiębiorstwo to spółka, która w roku obrotowym nie przekroczyła dwóch z trzech następujących kryteriów:

  • przychody ze sprzedaży netto w wysokości 8 000 000 euro,
  • suma bilansowa w wysokości 4 000 000 euro,
  • średnioroczna liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosząca 50 osób.

Średnie przedsiębiorstwo to spółka, która w roku obrotowym nie przekroczyła dwóch z trzech następujących kryteriów:

  • przychody ze sprzedaży netto w wysokości 40 000 000 euro,
  • suma bilansowa w wysokości 20 000 000 euro,
  • średnioroczna liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosząca 250 osób.

Jeśli spółka spełnia kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa, może złożyć uproszczone sprawozdanie finansowe zamiast pełnych sprawozdań.

3. Spółka jest jednoosobową spółką z o.o.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) może być zwolniona z obowiązku składania sprawozdań finansowych, jeśli jedyny udziałowiec jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu.

4. Spółka jest spółką zależną

Spółka zależna, czyli spółka, której większość udziałów lub akcji należy do innej spółki, może być zwolniona z obowiązku składania sprawozdań finansowych, jeśli spółka dominująca złożyła skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które obejmuje również spółkę zależną.

5. Spółka jest spółką notowaną na giełdzie

Spółka notowana na giełdzie jest zwolniona z obowiązku składania sprawozdań finansowych, jeśli regularnie publikuje raporty roczne i półroczne zgodnie z przepisami prawa giełdowego.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy sytuacje, w których spółka może być zwolniona z obowiązku składania sprawozdań finansowych. Zwolnienie to może wynikać z kwalifikacji spółki jako mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa, jednoosobowej spółki z o.o., spółki zależnej lub spółki notowanej na giełdzie. Ważne jest, aby spółka dokładnie przeanalizowała swoją sytuację i spełniała odpowiednie kryteria, aby móc skorzystać z tych zwolnień.

Wezwanie do działania:
Sprawozdanie finansowe jest niezwykle istotnym dokumentem, który pozwala ocenić kondycję finansową spółki oraz jej wyniki działalności. Jednakże, istnieją sytuacje, kiedy spółka może nie składać sprawozdania finansowego. W takim przypadku, zachęcamy do zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi tego zagadnienia oraz skonsultowania się z odpowiednimi organami regulacyjnymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawozdań finansowych oraz ich składania, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Paper Passion, gdzie znajdziesz szeroki wybór artykułów i porad związanych z tematyką finansową. Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę: https://paperpassion.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ