Czy PPK wchodzi w masę spadkową?
Czy PPK wchodzi w masę spadkową?

Czy PPK wchodzi w masę spadkową?

Czy PPK wchodzi w masę spadkową?

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest jednym z najważniejszych narzędzi oszczędnościowych dla pracowników w Polsce. Jednak wiele osób zastanawia się, co się stanie z ich PPK w przypadku śmierci.

Co to jest PPK?

PPK to system dobrowolnych oszczędności emerytalnych, który został wprowadzony w Polsce w 2019 roku. Celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat konieczności oszczędzania na emeryturę oraz zapewnienie pracownikom dodatkowego źródła dochodu po zakończeniu aktywności zawodowej.

PPK a dziedziczenie

W przypadku śmierci oszczędzającego w PPK, zgromadzone środki nie wchodzą w masę spadkową. Oznacza to, że nie podlegają one dziedziczeniu przez spadkobierców. Zamiast tego, zgromadzone środki są wypłacane na wskazanego przez oszczędzającego beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba wskazana przez oszczędzającego w umowie PPK. Może to być małżonek, dziecko, rodzic lub inna osoba wskazana przez oszczędzającego. W przypadku braku wskazania beneficjenta, środki zgromadzone w PPK są wypłacane na rachunek bankowy osoby zmarłej.

Wypłata środków z PPK po śmierci

Wypłata zgromadzonych środków z PPK po śmierci oszczędzającego może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest jednorazowa wypłata całej kwoty zgromadzonych środków. Drugim sposobem jest wypłata w formie renty, czyli regularnych comiesięcznych wypłat.

Decyzję w sprawie sposobu wypłaty podejmuje beneficjent, zgodnie z zapisami umowy PPK. W przypadku braku wskazania preferowanego sposobu wypłaty, środki są wypłacane jednorazowo.

Podsumowanie

PPK nie wchodzi w masę spadkową i nie podlega dziedziczeniu przez spadkobierców. Zgromadzone środki są wypłacane na wskazanego beneficjenta lub na rachunek bankowy osoby zmarłej. Decyzję w sprawie sposobu wypłaty podejmuje beneficjent, zgodnie z zapisami umowy PPK.

Tak, PPK wchodzi w masę spadkową. Oto link do strony internetowej: https://www.flypolska.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ